Witamy na stronie Piaseczyńskiego Hufca Harcerzy „Watra”

Kapituły HO

W PHH-y „Watra„ działają kapituły HO przy drużynach w Zalesiu Górnym i Zalesiu Dolnym. Członkowie drużyn, przy których nie działają kapituły, mogą zdobywać stopnie w działających kapitułach.

Kapituła przy 3 MDH-y

  • HR Maciej Kamiński (phm.) – przewodniczący
  • HO Krzysztof Woroniecki - sekretarz (tel. 508 332 731, kworoniecki260[at]gmail.com)
  • HO Emil Leniec
  • HO Rafał Wieteska

Kapituła przy 2 MDH-y (przy hufcu)

  • HR Jan Kamiński (phm.) – przewodniczący
  • HR Maciej Kamiński - sekretarz (tel. 604 992 304, maciuskaminski[at]gmail.com)
  • HO Wiktor Maracewicz
  • HO Grzegorz Borzęcki
  • HO Dominik Mazur

Zgłoszenia i terminy spotkań

Spotkania są organizowane wg zapotrzebowania. Prosimy zgłaszać chęć otwarcia lub zamknięcia próby do sekretarzy kapituł.