Witamy na stronie Piaseczyńskiego Hufca Harcerzy „Watra”

Instruktorzy hufca

hm. Grzegorz Nowik

Harcerz 22 WDH od 1963 r., drużynowy od 1968 r., szczepowy 22 Szczepu "WATRA" od 1972 do 1986 r. (z przerwami), przewodniczący Kręgu Instruktorskiego Szczepu od 1982 r. W 1973 roku zainicjował z hm. Stanisławem Czopowiczem stworzenie pierwszych niejawnych struktur „niepokornego harcerstwa”. Komendant I i IV Zlotu Środowisk Niezależnych, wiceprzewodniczący KIHAM Chorągwi Warszawskiej, redaktor „Bratniego Słowa”, I przewodniczący Kapituły HR w Warszawie, w latach 1980–1990 kierował kształceniem instruktorów w KIHAM, ruchu Płaskiego Węzła, RHR w Warszawie, prowadził kilka kursów podharcmistrzowskich „Szkoła za lasem” i współorganizował kilkanaście kursów przewodnikowskich, rozpoczynając każdy z nich wykładem „Karafka La Fontaine'a”, współorganizator Duszpasterstwa Harcerek i Harcerzy w Warszawie. W 1989 r. współzałożyciel ZHR i członek Krajowego Komitetu Odrodzenia ZHP. W 1995 r. zorganizował Szczep „Watra” w Zalesiu Górnym, do 1999 r. był przewodniczącym komisji instruktorskiej Mazowieckiej Chorągwi Harcerzy ZHR, komendant Piaseczyńskiego Związku Drużyn 2000–2004. Obecnie przewodniczący hufcowej Kapituły HR.

phm. Łukasz Kamiński

Harcerz 2 Mazowieckiej Drużyny Harcerzy w Zalesiu Górnym od 1995 roku. Zastępowy od 1996 do 1998 roku. Przyboczny od 1999 roku. W 1999 r. Utworzył zastęp - reaktywowane Dziki, któy rozwijał się i (licząc 25 osób) przerodził się w nową drużynę. Drużynowy 2 MDHy „Oleandry” 2000–2004. W 2001 i 2003 r. razem z drużyną zdobył szablę zlotową. Instruktor od 11 listopada 2001 r. Twórca turnieju Wieś Cup. Współtwórca organizowanego od 2000 r. hufcowego kursu zastępowych - „Góry” oraz Watrzańskiej Szkoły Zastępowych. W 2002 roku zorganizował Szczep „Belina” w Prażmowie. Komendant zlotu św. Jerzego 2004, komendant Kursu "Horyzonty 2007", członek Komisji Instruktorskiej Mazowsza, hufcowy Piaseczyńskiego Hufca Harcerzy „Watra” od 2004 do 2008 r. Przewodniczący Zarządu Obwodu ZHR Piaseczno 2006-2013. Zastępca komendanta Mazowieckiej Chorągwi Harcerzy, Prywatnie: mąż i samorządowiec

pwd. Dominik Mazur

phm. Jan Kamiński

pwd. Emil Leniec

phm. Maciej Kamiński

pwd. Krzysztof Woroniecki

pwd. Wiktor Maracewicz

dz. harc. Tadeusz Jan Krężelewski

pwd. Rafał Wieteska

pwd. Szymon Smus

pwd. Szymon Siński

pwd. Marcin Franczak