Witamy na stronie Piaseczyńskiego Hufca Harcerzy „Watra”

Komenda Hufca

HUFCOWY
phm. Jan Kamiński

PRZEWODNICZĄCY KAPITUŁY HR
hm. Grzegorz Nowik

II WICEHUFCOWY
HO Tadeusz Jan Krężelewski

Od września 1999 harcerz 2 Mazowieckiej Drużyny Harcerzy w zastępie 240 „Dziki”

W 2002 roku na jesieni przejął tymczasowo zastęp 240 „Dziki” .
W 2003 roku inicjator i twórca Próbnej Warszawskiej Drużyny Harcerzy w Zespole Szkół Terapeutycznych przy ul Wokalnej 1 w Warszawie 
 
Zakres działań pod zastępowego:
- współtworzenie zastępu 240 "Dziki"
- pomoc w realizacji planu pracy zastępu
- współorganizacja pracy zastępu na zbiórce - odpowiedzialność za wybrane elementy zbiórki
---
24 Grudnia 2003 mianowany na funkcję przybocznego 2 Mazowieckiej Drużyny Harcerzy „Oleandry „ im Marszałka Józefa Piłsudskiego przez drużynowego pwd. Łukasza Kamińskiego HO.
W dniu 10 października 2004 mianowany na funkcję Sekretarza Komendy Hufca Piaseczyńskiego Hufca Harcerzy „WATRA”.

Zakres działań przybocznego:
- nadzór nad pracą zastępu 240 "Dziki"
- organizacja pracy samodzielnego zastępu przy zespole szkół przy ul. Wokalnej 1 w Warszawie
- prowadzenie archiwum drużyny
- współorganizacja rad drużyny
---
Od IX 2005 pełni także funkcje sekretarza Zarządu Obwodu ZHR Piaseczno.

Zakres działań sekretarza PHHy "Watra" i Obwodu ZHR Piaseczno:
- pomoc przy organizacji siedziby - oznakowanie, miejsce itd.
- prowadzenie biura obu jednostek - korespondencja z partnerami itd.
- prowadzenie archiwum obu jednostek
- współpraca w kontaktach na linii: hufiec-chorągiew-instruktorzy-drużynowi
- odpowiedzialność za linię alarmową
- współorganizacja rad hufca: siedziba, protokoły itd.
- reprezentacja hufca na obchodach okolicznościowych - 11XI, 3 III, Puszczańskie Harce
- współorganizacja Zlotu Św. Jerzego w 2004 r. - organizacja biura zlotu
- współorganizacja kursów zastępowych "Góry" - m.in. udział osób niepełnosprawnych
- współorganizacja turniejów "WieśCup"
- realizacja programu "Pełnia vol.2" - zrealizowane w części
---
Z dniem 11 listopada 2011 został mianowany przez Hufcowego pwd. Dominika Mazura na funkcję II
WICEHUFCOWEGO Piaseczyńskiego Hufca Harcerzy „WATRA” zakres administracja hufca i wspieranie Hufcowego w działaniach
Pomimo przeciwności, jakie przed nim stają - zawsze niezawodny!

KAPELAN
ks. pwd. Radosław Jurewicz HR