Witamy na stronie Piaseczyńskiego Hufca Harcerzy „Watra”

Jak przekazać 1%?

W odpowiedniej rubryce formularza PIT „Wiosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)” prosimy wpisać:

Nazwa OPP: Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
Numer KRS: 0000057720

W odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego prosimy wpisać wysokość darowizny czyli wartość 1% podatku.
1% podatku mogą przekazać osoby rozliczające się na formularzach PIT 28, 36,36L, 37 i 38.
Wyliczonej kwoty 1% podatku prosimy nie wpłacać na konto ZHR, należy ją tylko zadeklarować.
W części „Informacje uzupełniające” w pozycji cel szczegółowy 1% prosimy wpisać Kod Jednostki, dla której chcecie Państwo przekazać darowiznę.
Pole to w poszczególnych wzorach formularza PIT ma numer:
PIT 28 – 133
PIT 36 – 309
PIT 36L – 109
PIT 37 – 128
PIT 38 – 62

Kody naszych jednostek (należy wpisać tylko jeden):
MAZ-Watra-Zalesie
MAZ-Watra-Piaseczno
MAZ-Watra-Czachówek

Szczegółowe informacje o 1% dla ZHR na 1procent.zhr.pl